web pro družstevníky

Spravedlnost pro MSD

Bojujeme za spravedlnost v kauze Metropolitního spořitelního družstva (MSD), naším cílem je dosáhnout řádné náhrady škody pro družstevníky, kteří přišli o nejméně miliardu Kč, když byly v roce 2013 družstvu zablokovány veškeré účty na tak dlouho, až skončilo v konkurzu. V tomto konkurzu pak bylo v roce 2015 MSD vykradeno, když z něj byl vyveden veškerý majetek za zlomek jeho hodnoty. Po jednotlivých případech družstevníků jsme schopni poskládat obrázek celku a určit, jaká byla skutečná hodnota majetku MSD a kde skončil. Naše tvrzení jsou podložená a obhájíme si je.

Družstevníci, podpořte nás svým hlasem a získejte zpět, co Vám patří!

Proč a jak bylo zlikvidováno fungující družstvo?

V roce 2013 je MSD jednou z největších družstevních záložen v zemi. V MSD probíhají podezřelé platby do zahraničí z úvěrů, které si brali mladiství lidé, bezdomovci apod. Než stihne zakročit samo MSD, zasahuje pražské Vrchní státní zastupitelství (VSZ) a blokuje však nikoliv pouze peníze ohrožené (několik set milionů Kč), ale veškeré peníze MSD na jeho účtech v celkové výši 2,7 mld. Kč.

VSZ tvrdila, že peníze blokuje, aby předešla škodě, jež může být až 1 mld. Kč, MSD však v té době disponuje kapitálovou rezervou ve výši cca 2 mld. Kč a ani v nejhorším případě by družstvo nezkrachovalo. VSZ nicméně tyto skutečnosti ignoruje a dál blokuje veškeré prostředky družstva.

MSD se snaží o odblokování alespoň části peněz, aby mohli vyplácet vklady a hradit běžný provoz, neúspěšně. VSZ odmítá jakékoliv návrhy a peníze blokuje, až na sebe musí MSD ze zákona navrhnout úpadek, přestože má dostatek majetku ke krytí svých závazku i dostatek peněz na účtu. Tento návrh soud schválil a MSD se dostalo do insolvence.

Díky zásahu VSZ tak místo teoretické škodě maximálně 1 mld. Kč došlo k skutečné škodě 8,5 mld. Kč v pozdějším konkurzu na majetek MSD.

V roce 2014 je soudem prohlášena insolvence  MSD a insolvenčním správce byl jmenován Mgr. Ing. Ivo Hala. Ten si nechává zpracovat znalecký posudek od znaleckého ústavu Equity Solutions Appraisals s.r.o. na hodnotu pohledávek MSD pro účely úplatného postoupení pohledávek, později se na jeho základě rozhodoval věřitelský výbor o prodeji majetku MSD.

Tento posudek odhadl hodnotu celého portfolia na 1,3 mld. Kč, přičemž nominální hodnota tohoto portfolia byla10 mld. Kč. Takto nízkou hodnotu však tento majetek mít nemohl a jak se dnes ukazuje, ani neměl.

Znalecký posudek Equity Solutions Appraisals s.r.o. se dnes stává předmětem trestných oznámení, protože v mnoha případech si “zapomněl” obstarat výpis z katastru nemovitostí nebo opomenul většinu majetku dlužníků k těmto pohledávkám.

Insolvenční správce navrhl prodej majetku MSD mimo dražbu. Do výběrového řízení se přihlásili tři zájemci. V březnu 2015 bylo portfolio prodáno společnosti AB-Credit a.s., která nabídla nejvyšší nabídku a sice 1,4 mld. Kč, což bylo téměř stejně, jako odhadl posudek od Equity Solutions Appraisals s.r.o., což je skutečně podivuhodná náhoda, protože to znamená, že také zájemci si zřejmě zapomněli provést šetření na katastru.

AB-Credit ještě ten rok prodala polovinu všech pohledávek společnosti Glory Daze Associated S.A. se sídlem na Britských panenských ostrovech, která byla také účastníkem výběrového řízení, skončila však na druhém místě. O konkurenčním prostředí v rámci výběrového řízení proto nemůže být řeč.

Také jsou známy vazby mezi insolvenčním správcem a představiteli spol. AB-Credit a.s. a je silné podezření, že došlo k pletichám při veřejné soutěži. V této souvislosti jsme již podali trestní oznámení.

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu na příkaz Vrchního státního zastupitelství v Praze zahajují vyšetřování společností, jež nesplatily úvěr u MSD. Během roku 2018 zahajují trestní stíhání představitelů těchto společností opíraje se mj. o znalecký posudek insolvenčního správce Haly a výsledky konkurzu. Pokud by výnos ze zpeněžení v konkurzu na majetek MSD nebyl tak malý, policie by pravděpodobně neměla důvod zahájit vyšetřování, zároveň by však bylo jasné, že MSD nebylo v konkurzní situaci a že jediným důvodem jeho pádu do insolvence byl zásah VSZ.

Pokud by se VSZ nepodařilo přesvědčit soudy, že MSD vykradla organizovaná skupina uvnitř MSD, muselo by čelit odpovědnosti za nepřiměřený zásah do majetkových práv MSD, čili že poslali zdravé družstvo do konkurzu. Takto mají VSZ a nový majitelé majetku MSD velmi silný společný zájem.

Podezření na zvlášť závažný případ korupce na nejvyšších místech je nepřehlédnutelné.

VSZ uplatňuje svůj vliv na Městkém soudu v Praze. V první instanci byli nepravomocně odsouzeni členové představenstva MSD, avšak i to nikoliv za zpronevěru v organizované skupině, což bylo hlavním argumentem pro zablokování peněz MSD v r. 2013, ale za porušení povinností při správě cizího majetku. Nepravomocně byli odsouzeni také někteří družstevníci za údajné úvěrové podvody, tito družstevníci se marně hájili tím, že za peníze z MSD majetek skutečně nakoupili, když pohledávky za těmito společnostmi byly oceněny prakticky za nula a za tuto cenu i prodány správcem Halou, ačkoliv jejich skutečná hodnota byla vysoká.

Jsou tak obviňování ba odsuzování nevinní lidé, zatímco jiní dnes v klidu počítají zisky.

 

podpořte nás!

Dejte nám svůj hlas! Připojte se k našemu spolku!